innovatie doel

Algemeen doel

Zorg- en welzijnsvoorzieningen, kennisinstellingen en bedrijven zijn ervan overtuigd dat e-learning een optimaal leerrendement teweeg kan brengen, als aan goede didactische, inhoudelijke en technologische voorwaarden voldaan is. Zorginstellingen maken stapsgewijs de sprong naar gebruik van E-learning. Maar het gebruik blijft beperkt en zeker niet alle mogelijkheden worden benut. Het LMS-programma (Learning Management System) vormt een platform dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen. Er zijn vele soorten van Learning Management Systemen en de functionaliteit en de toepassing verschilt sterk per systeem. De huidige LMS’en hebben momenteel ook enkele fundamentele gebreken waardoor de toepassing en het gebruik ervan beperkt blijft.

 

Extra functionaliteiten en applicaties die tegemoet komen aan de huidige tekortkomingen en noden moeten dus verder ontwikkeld worden. De ontwikkeling is zelfs noodzakelijk voor heel wat zorginstellingen om te voldoen aan de opleidingsnoden van het personeel. 

 


VIVES onderzoek brengt

kennis en innovatie

dichtbijconcrete doelen

In dit project willen we in kaart brengen hoe een generiek LMS in de zorg er moet uitzien, willen we een maximale efficiëntie en optimaal leerrendement nastreven. Hierbij worden alle nodige extra applicaties uitgebreid beschreven alsook de noodzakelijke koppelingen met bestaande software in de zorginstelling. 

 

Ook wordt in kaart gebracht wie die applicatie kan gebruiken, welk rendement dit kan hebben maar ook welke partners kunnen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een goed LMS enerzijds en een optimale content voor E-learning anderzijds.

 

Deze informatie moet uitmonden in een TETRA-projectvoorstel waarbij gefocust kan worden op de eigen ontwikkeling van het LMS en de validatie in het werkveld.

 

 verwachte resultaten en impact

Dit project zal resulteren in een roadmap voor een optimaal LMS-systeem. Deze roadmap is gefocust technische en functionele details, maar brengt anderzijds ook enkele aanbevelingen naar het algemeen beleid van de zorg- en welzijnsinstellingen.

Voor zorg- en welzijnsinstellingen is het opleiden van personeel geen kernactiviteit, maar de hieraan gekoppelde investeringen zijn wel erg groot. Met de implementatie van E-learning en de koppeling van het LMS met het HR-beleid kan een deel van deze kosten beperkt worden.

 

Bedrijven actief in software ontwikkeling kunnen met de ontwikkeling van een koppelbaar LMS hun services en pakketten uitbreiden binnen de zorg- en welzijnssector.

 

De aanbieders van content worden nu vaak geremd in de ontwikkeling van materialen door het gebrekkige aanbod van kanalen waarlangs hun content aan de eindgebruiker kan aangeleverd worden. Met de ontwikkeling van een roadmap voor een coherent LMS en in de latere fase een coherent LMS,  zal deze drempel wegvallen.